การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม

การส่งออกของไทยที่เพิ่มขึ้นและความคืบหน้าของการพัฒนาทางเดินเศรษฐกิจตะวันออก มุมมองจากภาคอุตสาหกรรมและความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นของผู้ประกอบการในจังหวัดทางภาคตะวันออกของจังหวัดระยองชลบุรีและฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ตามการสำรวจพบว่า SMEs ขนาดกลางมีความมั่นใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมากกว่าผู้ประกอบการรายย่อย

สำหรับแนวโน้มในไตรมาสที่สี่ดัชนียังคงอยู่ในแดนบวกที่ 27.26 เนื่องจากผู้ประกอบการ SMEs ในทุกกลุ่มมีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมจะมีความชัดเจนขึ้น ผลการดำเนินงานของกรุงศรีเอสเอ็มอีแบงก์กิ้งกล่าวว่า “ภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs-S) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 สินเชื่อ SME-M และ SME-S เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เกินเป้าหมายและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยได้แรงหนุนจากความต้องการสินเชื่อจากธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจซัพพลายเชน