การเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย

Basant Gakhreja, 45, พี่ชายของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย Dheeraj Gakhreja, 41, เข้าร่วมการแข่งขัน พูดผ่านล่ามเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่โชคร้ายที่อยู่เหนือการควบคุมของทุกคน พี่ชายผู้เศร้าโศกกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ชาวไทยในการจัดเตรียมศพของน้องชายกลับมายังอินเดียในวันจันทร์ตอนเย็นเพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนา

นายธีรพลกล่าวว่า บริษัท ประกันภัยได้ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวน 1 ล้านบาทแก่ญาติของนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตภายในหนึ่งสัปดาห์ในขณะที่ค่าชดเชย 1 ล้านบาทของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของภรรยานักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตในตอนเย็น เขากล่าวว่านักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือทางการแพทย์จากต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศถึง 500,000 บาทและการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจาก บริษัท ประกันภัยเป็นจำนวน 500,000 บาท