ส่งเสริมการค้าเสรีและความพร้อมด้านไอที

ประเทศไทยมีคะแนน 48.4 ในการคำนวณความถนัดในการใช้ Cloud Computing Global Cloud Computing ของบีเอสเอ 2018 โดยอิงจากการวิจัยซึ่งเปรียบเทียบระดับความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลความปลอดภัย cybersecurity สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานและการประสานกันระหว่างประเทศส่งเสริมการค้าเสรีและความพร้อมด้านไอที

ประเทศอันดับสูงกว่าอินเดียรัสเซียและจีน แต่อยู่เบื้องหลังญี่ปุ่นมาเลเซียและเกาหลีใต้ กฎหมายจะได้รับประโยชน์โดยการทำเช็คและยอดคงเหลือที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ยังจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลที่เป็นอิสระเกี่ยวกับวิธีการที่คณะกรรมการดำเนินการค่าคอมมิชชั่นและอำนาจ investigatory เพื่อที่จะไม่ตอบสนองอย่างไม่เป็นสัดส่วนกับภัยคุกคามและก่อให้เกิดภาระที่ไม่จำเป็น